1995 m. gegužės 1 d.

Evangelizacija atsinaujinime.6.1.

ankstesne dalis turinys kita dalis

VI. EVANGELIJOS SKELBIMO ELEMENTAI

Kartu su nauju Sekminių patyrimu atsirado ir naujos Evangelijos skelbimo išraiškos. Šalia efektyvių Evangelijos skelbimo formų didelę reikšmę turi kultūrinis ir teologinis prisitaikymas, naujos bendruomenių struktūros. Buvo suprasta, kad Evangeliją reikia skelbti kuo prieinamesniu būdu. Vien pirminio skelbimo neužtenka, reikia, kad žmonių tikėjimas būtų sutvirtintas. Tų dalykų supratimas lėmė, kad sekminiškas - charizminis sąjūdis šiandien tapo sparčiausiai augančiu sąjūdžiu.(57) Ypač sparčiai jis plečiasi paskutiniu metu. Nuo 1980 iki 1990 metų Sekminių malone buvo paliesti maždaug 373 milijonai žmonių.(58)

1. Evangelizacija bendruomenėje
Patirtis rodo, kad labiausiai Bažnyčiai trūksta geriau evangelizuotos ir evangelizuojančios bendruomenės. Susilpnėjusi bendruomenė nepajėgia sukurti aplinkos, kuri galėtų perduoti tikėjimą ateinančiai kartai. Tokia bendruomenė negali našiai evangelizuoti, taigi ji negali vykdyti tiesioginės bažnytinės misijos. (59)
"Be aplinkos, kuri yra atvirai krikščioniška ir priima ieškančius bei naujai įtikėjusius, evangelizacija daug mažiau veiksminga. Iš čia kyla klausimas, kurį turime spręsti grupėse: ar evangelizuodami kuriame tokią aplinką?"(60)
"Visa grupė privalo dalyvauti evangelizacijoje, vesdama prie Jėzaus, esančio Bažnyčioje. Nes būtent bendruomenė ir sudaro šią betarpišką Bažnyčią, su kuria susitinka atsivertęs žmogus. Bažnyčia yra konkreti, ir nors iš tiesų turi savo visuotinį pobūdį, bet savo paskirtį vykdo tikroje ir konkrečioje savo aplinkoje. Svarbiausia, kad naujai atsivertęs žmogus atrastų savo vietą šioje konkrečioje Bažnyčioje".(61)
Sekmininkai pirmieji ėmė atnaujinti bažnytines struktūras. Charles Simpson ir Bob Mumford išbandė piramidinį valdymo principą, besiremiantį tarpasmeniniais santykiais. Žmonės gavo galimybę ne tik dalyvauti bendruose susirinkimuose, bet taip pat turėti krikščionišką bendravimą mažose "ląstelėse". Kai kuriais atvejais yra pasiekiama stebėtinų rezultatų. Centrinė Pilnosios Evangelijos Bažnyčia Seule, naudodama susitikimus ląstelėse, tapo pačia didžiausia vietine Bažnyčia pasaulyje.(62) Dabar jai priklauso 900 000 narių. Tikintieji renkasi į daugiau nei 30 000 ląstelių.(63)
Dauguma katalikiškų charizminių bendruomenių taip pat susipažino su naujomis gyvenimo glaudžiose krikščioniškose bendruomenėse formomis.(64) Charizminis bendruomenės sustiprėjimas davė Bažnyčiai būrį pasišventusių ir įtakingų evangelistų, nešančių Evangelijos žodį žmonėms.(65)
Kristus taip sutvarkė savo kūną kad vienos dalys negali būti be kitų. Evangelizacija yra sėkmingesnė, kai tai atlieka ne vienas asmuo, bet evangelizacinė grupė. Tai, ko tikintysis niekada nėra padaręs individualiai, gali efektyviai atlikti komandoje. Žmonėms, turintiems ypatingas dovanas, gerai sekasi liudyti individualiai. Bet ir tada reikalinga tikėjimo bendruomenė, į kurią jie galėtų atvesti žmones.(66)
Pranciškonų universitetas Steubenville mieste turi savo evangelizacijos programas. Programa "Atstatyk mano Bažnyčią" moko asmenis atvesti evangelizuojamus į bažnyčią. Šios programos esminis aspektas - namų grupelių parapijoje kūrimas. Šių grupelių sukūrimui reikalingi trys pagrindiniai elementai: atsivertimas į Kristų, asmeninio ryšio su Kristumi ugdymas ir tarnyba parapijoje.(67)
_____________________________________________

57 Plg. Synan V., Rath R. Launching the Decade ofEvangelization. South Bend, 1990. P.162.
58 Plg. Vagner P. Predislovije. // Bonnke R. Evangelizacija v ogne Ducha Sviatogo. Ausburg, 1992. P. 3.
59 Plg. McDonnell K., Montague G.T. Ugnies įpūtimas: Ką bendra krikštas Šventąja Dvasia turi su įvedimu į krikščioniškąją Bažnyčią? Gyvieji akmenys. Kaunas, 1993.
60 Dembowski B. Bažnyčios širdyje. // Gyvenimas Šviesoje. 1990. Nr. 2. P. 8-9.
61 Dembowski B. Bažnyčios širdyje. // Gyvenimas Šviesoje. 1990. Nr. 2. P. 10.
62 Plg. Synan V., Rath R. Launching the Decade of Evangelization. South Bend, 1990. P. 161.
63 Zopfi J. “...na vsiakuju plotj!” Istorija i zadači piatidesiatničeskogo dviženija. Jaspis Druck – Verlags GmbH. Augsburg.
64 Plg. Synan V., Rato R. Launching the Decade of Evangelization. South Bend, 1990. P. 161.
65 Plg. McDonnell K., Montague G. T. Ugnies įpūtimas: Ką bendra turi krikštas Šventąja Dvasia su įvedimu į krikščioniškąją Bažnyčią? Gyvieji akmenys. Kaunas, 1993. P. 15.
66 Plg. Bagiackas J. The Future Glory. South Bend,1983. P. 98.
67 Plg. Synan V., RathR. Launching the Decade of Evangelization. South Bend, 1990. P. 42-43.

ankstesne dalis turinys kita dalis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO