1995 m. gegužės 1 d.

Evangelizacija atsinaujinime.1

turinys | kita dalis

I. ĮŽANGA

Dešimtmetis iki 2000-tųjų metų yra paskelbtas evangelizacijos dešimtmečiu. Bažnyčia ragina visus tikinčiuosius aktyviai įsijungti į evangelizaciją. Jonas Paulius II skelbia naujos evangelizacijos būtinybę, nes reikia evangelizuoti ne tik tuos, kurie negirdėjo Gerosios Naujienos, bet ir reevangelizuoti pačius Katalikų Bažnyčios narius.
Ypač aktyviai evangelizacijos srityje pasireiškia Charizminis atsinaujinimas. Šio darbo tikslas ir yra trumpai apžvelgti Charizminio atsinaujinimo evangelizacinę veiklą, išnagrinėti jo įnašą į Bažnyčios evangelizaciją. Pats žodis "atsinaujinimas" leidžia suprasti, kad jo tikslas yra atnaujinti visą Bažnyčią. Katalikų Bažnyčios evangelizacijos ir Charizminio atsinaujinimo evangelizacijos šiandien jau negalime atskirti. Todėl nagrinėjant šio sąjūdžio evangelizaciją, tenka nagrinėti visos Bažnyčios evangelizaciją. Iš kitos pusės, atsižvelgiant - į šio sąjūdžio priklausimą sekmininkiškajam-charizminiam atsinaujinimui, negalima nekalbėti apie bendrą evangelizacinę patirti su kitais krikščionimis.

turinys | kita dalis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO