1999 m. gegužės 19 d.

Socialinė adaptacija globoje.3.2.

ankstesnė dalis | turinys | kita dalis

3.2. Vaikai “Pastogės” programų globoje
1995 metais buvo įkurta nauja organizacija - Vaikų gerovės centras “Pastogė”, teikianti socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms. Stengiamasi padėti šeimoms išgyventi krizę. Vaikui suteikiama saugi socialinė aplinka ir kartu dirbama su visa šeima, kad vaikas galėtų grįžti į savo šeimą. Nepriklausomai nuo to, ar vaikas laikinai, ar visam laikui netenka savo šeimos, jis išgyvena ypatingai sunkų savo gyvenimo laikotarpį ir jam reikalinga pagalba.
“Pastogės” veikla yra grindžiama trimis programomis. “Globojančių šeimų” programos paskirtis – surasti ir apmokyti globėjus. Šios programos darbuotojai vaikui, negalinčiam gyventi savo šeimoje, parenka jam tinkamą globėjų šeimą. Vaikui apsigyvenus globėjų šeimoje, jai toliau teikiamos socialinės paslaugos. “Pagalbos šeimai” programos tikslas - dirbti socialinį darbą su vaiko tikrąja šeima. Siekiama padėti šeimai išspręsti iškilusias problemas, kad vaikas galėtų grįžti į savo namus. Šios programos socialiniai darbuotojai dirba tiek su tėvais, tiek su pačiais vaikais. Nuo 1998 metų pradžios pradėjo veikti trečioji – “Namų programa”. Pastarosios tikslas – suteikti vaikui, patekusiam į krizinę situaciją, laikiną prieglobstį. Vaikas apgyvendinamas “Pastogės” patalpose. Čia jis gauna įvairiapusę pagalbą ir išlaikymą. Išsisprendus problemoms, vaikas grąžinamas į šeimą. Jeigu per trumpą laiką problemos neišsprendžiamos, vaikas perkeliamas į globėjų šeimą.
“Pastogės” programos teikia pagalbą Kauno miesto rizikos grupės vaikams nuo gimimo iki 12 metų, bei jų šeimoms, kurios dėl įvairių priežasčių negali jais tinkamai pasirūpinti [Paraiška Švietimo ir Mokslo ministerijos “Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos” konkursui, 1997].
Kaip pastebi “Pastogės” socialiniai darbuotojai, į globą patenkantys vaikai dažnai jau yra emociškai sužaloti netinkamos jų vystymuisi šeimos atmosferos. Didelę krizę vaikai išgyvena atsiskirdami nuo šeimos ir patekdami į visiškai naują socialinę aplinką, prie kurios turi prisitaikyti. Dažnai galima pastebėti, kad jų ankstesni tarpasmeniniai santykiai buvo visai kitokie ir jiems trūksta adekvačių socialinių įgūdžių, jie turi specifinių socialinių poreikių ir todėl jiems reikalinga įvairialypė pagalba.

ankstesnė dalis | turinys | kita dalis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO