1999 m. gegužės 19 d.

Socialinė adaptacija globoje.2.

ankstesnė dalis | turinys | kita dalis

2. TYRIMO TIKSLAS
Atlikti vaikų, esančių Vaikų gerovės centro “Pastogė” šeiminėje laikinoje globoje, socialinės adaptacijos analizę.
Šiuo darbu siekiama išanalizuoti, kaip vaikai laikinai atskirti nuo savo šeimos, adaptuojasi naujoje socialinėje aplinkoje, t. y. globėjų šeimoje. Kol kas vaikai, esantys laikinoje globoje, Lietuvoje nebuvo tiriami, nes ir pati laikinoji globa buvo įteisinta tik praeitų metų vasarą, todėl yra sunku iš anksto numatyti vaikų adaptacijos problemų spektrą ir sudaryti hipotezes. Tyrimui buvo pasirinktas kokybinis metodas. Šis metodas leidžia plačiau ir giliau pažvelgti į vaikų prisitaikymo problematiką. Į kiekvieną atskirą vaiką galima žvelgti subtiliau, atsižvelgti į skirtingą vaiko patirtį ir esamas naujas socialines sąlygas.
Tyrimo klausimai:
1. Kokie vaiko socialiniai poreikiai vyrauja jam esant globėjų šeimoje?
3. Kaip vaiko socialiniai poreikiai yra patenkinami?
4. Kaip vaikas jaučiasi ir elgiasi būdamas globėjų šeimoje?
5. Kokias prisitaikymo strategijas naudoja vaikai, esantys globoje?
6. Kokią įtaką vaiko socialinei adaptacijai globėjų šeimoje daro vaiko ir jo tikrosios šeimos santykiai?
Tyrimui pasirinkti “Pastogės” programoje esantys vaikai, nes ši įstaiga - pirmoji organizacija pradėjusi organizuoti vaikų globą pagal naują, užsienio šalių patirtimi paremtą, modelį. Reikia paminėti, kad pernai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu patvirtinti Vaiko globos organizavimo nuostatai [1998 07 23] iš esmės atitinka “Pastogės” darbo modelį. Todėl yra aktualu tirti vaikus, esančius programoje tos organizacijos, kuri pagal naujųjų nuostatų modelį dirba keletą metų.
Manau, kad tyrimo išvados ir paruoštos rekomendacijos bus naudingos organizuojant vaikų laikinąją globą šeimoje bei teikiant tolimesnes paslaugas globojamam vaikui.

ankstesnė dalis | turinys | kita dalis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO