2005 m. kovo 28 d.

Dievo Karalystė be Muri?

Nepulsiu ginti šių Berdiajevo pasvarstymų, bet man jie gražūs:

Mirė mano mylimas katinas. Kas nors pasakys, kad ši mirtis nėra tragiška, juk gyvūnas nėra asmenybė. Šis argumentas man, išgyvenusiam gilų liūdesį, yra nereikšmingas dėl daugelio priežasčių. Gyvūnas, kuriame atrandu daug grožio, proto, švelnumo ir žavesio sąvybių - turi aiškų individualumą, nepakartojamą savo lygyje. Tai ne asmenybė žmogiška prasme, bet visgi tai tam tikro lygio asmenybė. Svarbiausia, kad mano didelė meilė mano katinui, kaip ir kiekviena meilė, reikalauja nemirtingumo, amžinybės. Aš negaliu mąstyti apie Dievo Karalystę be mano Muri. Kalbu apie mano visiškai asmeninį santykį ir man gali būti labai tragiška mirtis sutvėrimo, kuriam neigiama teisė vadintis asmenybe. Man visada kėlė pasipiktinimą Dekarto teorija, kad gyvūnas neturi sielos ir yra tik mechanizmas, ši teorija man atrodė kvaila. Ir dėl to aš jau niekada nesugebėjau mylėti Dekarto. Bet man kelia pasipiktinimą ir neigimas nemirtingumo galimybės gyvūnams. Einu toliau. Ir mirtis medžio, kurį aš mylėjau ir kuriuo aš gėrėjausi, man gali būti tragiškas, ir mano dvasinė jėga gali būti nukreipta jo prisikėlimui.

Iš Nikolajaus Berdiajevo knygos Egzistencinė dieviškumo ir žmogiškumo dialektika.

Nuotraukoje mano draugas Ramis su savo kačium.

4 komentarai:

 1. Durnas tas Berdiajevas, stai ka pasakysiu. Elementariu biblinių žinių užtenka paneigti tokiems apsurdams. Beje, įsivaizduoju naują misiją - evangelijos skelbima benamiams katinams;)

  AtsakytiPanaikinti
 2. Na tiesiog nuostabu, kad atsiranda toks pats protingiausias Biblijos žinovas ir viską išaiškina. O va tokia Rašto vieta tau turbut nulio vietoj Mt 5,22.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Apie katinų rojų ten tikrai neparašyta;)
  Teisingai, iš esmės, Biblija sako: "Pasitrauk nuo kvailio"...;)
  Tokie straipsniai kaip Berdiajevo atsiranda iš visiško durnumo, net ir ginčytis neverta - reiktų pasitraukti, bet negaliu, esu silpnas;)

  AtsakytiPanaikinti
 4. Taigi, ir aš silpnas Linai, prisėdau visgi tau atrašyt, nors ir nesiruošiau anksčiau to daryti.
  Linai, negi tu tikrai tokiame žmogaus, ir dar mirusio, durninime neįžvelgi nieko blogo??? ...
  Ak, taip, tu čia mane nuo visiško išdurnėjimo saugai...
  O dėl kūrinijos, aš gi įrašo įžangoj paminėjau, kad nepulsiu ginti šių Berdiejevo žodžių, bet tu visgi išprovokavai, ypač tokiom savo įžvalgom kurias rašei mailu, lygtai aš ar Berdiajevas čia teigtume labai idomių dalykų, pacituosiu tave:
  "O sakyti, kad Jezus mire uz peles katinus ir sunis, nu bent man - tikra sventvagyste".
  Nagi iš kur tu tai atrandi?
  Žinoma, kad Jėzus už mane ir tave mirė. Bet mirė ne tam, kad tu savo pasimėgavimui turėtum galimybę kitus niekinti ir į gamtą žiūrėtum tik vartotojiškai. Tikrai ne dėl to Jėzus mirė, kad tu savo tvirtu tikėjimu galėtum prieš kitus puikuotis.
  Sakai, kad tau nereikia visokių išvedžiojimų. Tau tik Biblija autoritetas, tai ir skaityk:
  Rom 8,21-22 "...ir pati kūrinija bus išvaduota iš prgaikšties vergovės ir įgys Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie turime dvasios pradmenis, - ir mes dejuojame, laukdami įsikūnijimo ir mūsų kūno atpirkimo."
  Taigi, tikrai aš nežinau ir to netvirtimu kad gyvūnai bus prikelti. Bet ir tau patarčau suvokti, kad ne religinis griežto teismo tikėjimas persikels į amžinybę, o persikels tik meilė (1Kor13,8-13). Jei teegzistuoja tik griežtos taisyklės ir objektai kurie turi elgtis pagal religines taisykles, tai kas tepersikels į amžinybę?

  AtsakytiPanaikinti

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO