2004 m. gruodžio 12 d.

Pirmasis Jono laiškas

Pasižymėjimai ir kilusios mintys

Pilnas Pirmojo Jono laiško tekstas

1 Jon 1,7 Buvimas šviesoje apima ir tarpusavio draugystę (bendravimą). Ir tai yra sąlyga Jėzaus kraujui apvalyti mus nuo kiekvienos nuodėmės.

1 Jon 2,2 Jėzaus auka už krikščionių ir viso pasaulio nuodėmes (t.y. ir tų, kurie negirdėjo tikrųjų Jėzaus žodžių).
1 Jon 2,5 Kas laikosi Jo žodžio, tame Dievo meilė tampa tobula.
1 Jon 2,6 Kas sakosi esąs krikščionis, PRIVALO elgtis taip, kaip elgėsi Jėzus.
1 Jon 2,10 Mylėti brolį - to užtenka, kad išliktum šviesoje. Tada joje (arba jame (?), t.y. mylinčiajame) nėra nieko suklupdančio, piktinančio.
1 Jon 2,11 Nekenčiantis brolio yra apakintas (ir jokio kito paaiškinimo nėra neapykantai).
1 Jon 2,19 Antikristas (-tai) išeina iš krikščionių ir neigia Jėzui Mesijo titulą, neigia Jo Sūnystę.
1 Jon 2,27 Patepimas (Šventoji Dvasia) moko krikščionis ir tai NE ILIUZIJA. Ir nereikia, kad kas mokytų vietoj patepimo. Patepimas tikras, ne iliuzija – kažkas bandė suabejoti Šventosios Dvasios realiu išgyvenimu krikščionio gyvenime. ... ir kaip jis jus pamokė, taip ir elkitės jame – atrodo, turimas mintyje tikrai labai realus patyrimas ir suvokimas. Ir tai netgi nediskutuotina.

1 Jon 3,2 Jau esame Dievo vaikai, bet dar kažkas mūsų laukia ateity. Tai dar neapreikšta.
1 Jon 3,5-6 Kas yra Jėzuje, nedaro nuodėmės (t.y nedaro mirtinos nuodėmės, plg. 1 Jon 5,16.18) , nes Jėzus pašalina nuodėmes.
1 Jon 3,18 Mylėti reikia ne žodžiu ir liežuviu, bet darbu ir tiesa (teisingumu).
1 Jon 3,19-20 Dievas nuramina mūsų kaltės slegiamą širdį. Jis didesnis už mūsų širdį.
1 Jon 3,22 Gauname, ko prašome, kai laikomės Jo įsakymų.
1 Jon 3,23 Jo ĮSAKYMAS - TIKĖTI JĖZUMI KRISTUMI IR MYLĖTI VIENAM KITĄ!

1 Jon 4,17-18 Meilė suteikia pasitikėjimą ir joje nėra baimės. Tikro krikščionio motyvacija - ne baimė, bet meilė. Taigi, pasitikėti išteisinimu galima jau dabar, kitaip, kam gi Jonas būtų apie tai rašęs. Ir mūsų veikla turi būti nukreipta ne į pastangas kažką nusipelnyti, užsitarnauti, o su dėkingumu priimti Dievo meilės dovaną ir ją perteikti pasauliui.
1 Jon 4,21 ĮSAKYMAS, kurį turim iš Jo (Jėzaus), – KAS MYLI DIEVĄ, TURI MYLĖTI IR BROLĮ.

1 Jon 5,3-5 Gimusiam iš Dievo Jo įsakymai nėra sunkūs. Tikėjimas nugali pasaulį.
1 Jon 5,14 Gauname, kai prašome pagal Jo valią.
1 Jon 5,18 Gimęs iš Dievo nedaro mirtinos nuodėmės (plg. 1 Jon 3,5-6).
1 Jon 5,20 JĖZUS KRISTUS - TIKRASIS DIEVAS!!! Dievystė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO