2004 m. gruodžio 14 d.

Judo laiškas

Pasižymėjimai ir kilusios mintys

Jud 6 Nepaklusnūs angelai yra sukaustyti grandinėmis tamsoje, bet kažkokiu, nors ir apribotu būdu velnias veikia žemėje (Jud 9). Taigi su sąvokomis, taikomomis dvasiniam pasauliui, turime būti labai atsargūs. Dvasinis pasaulis yra visai kitoks, jam netinka mūsų sąvokos ir mūsų išmatavimai. Judas siūlo palikti šią sritį Viešpačiui. Tegul Jis tvarkosi su ja. Kita vertus, iš evangelijų tekstų žinome, kad Jėzus krikščionims yra suteikęs galią išvarinėti velnius. Bet ar mes, suvokdami šios srities terminų sąlygiškumą, dar ir šiandien tuos dalykus vis turėtume apibrėžti tuometiniais terminais ir sąvokomis?
Jud 12 Atkritę krikščionys – dusyk mirę.
Jud 16 Šitie yra niurnekliai, nepatenkinti savo dalia – juk krikščionims nėra nulemtos dalios ar likimo. Antraip, nei žmogaus veikla, nei malda neturėtų prasmės. Viskas yra atvira. O tie niurnekliai determinuoja patys save. Jie nepasitiki nei Viešpačiu, nei savimi, kad gyvenimas yra atviras ir mes privalome į jį įnešti savo įnašą. Niurnekliams viskas determinuota, taigi telieka niurnėti; na ir dar pataikauti įtakingiems, turtingiems asmenims.
Jud 19 ? Atrodo, galima suprasti dvejopai. Smerkiamas susiskaldymas krikščionių bendruomenėje. Arba smerkiamas žmonių rūšiavimas į luomus ir klases. ? Dėl to vertėjai ir verčia skirtingai.
Jud 20 Melstis reikia Šventąja Dvasia.
Jud 23 Įdomus pasigailėjimo variantas: pasigailėkite su baime. Atrodo, kai kuriuos reikia tiesiog palikti ir su jais nebendrauti. Ir tai daryti su pasigailėjimu.Tiesiog palikti juos Dievo valiai.

2 komentarai:

  1. Nu Joakimai, tu cia pridejai pridejai, netinginiavai.
    Tik su Apreiskimu aš nenorėčiau sutikti - tai nėra psichodelinė knyga tipo Škėmos "Balta drobulė".
    Tai knyga apie Biblinius laikus, kurie dar bus. Manau, būtent ji geriausiai sugriauna melą apie liberalų "gerąjį Dievuli", žodžiu savą bičą, kuris supranta, kaip nelengva gyventi šiuolaikiniam žmogui. Jei pastebėjai - Jėzus teisėjas jau sėdi ne po vaivorykšte - sandoros ženklu - sandora bus nutraukta prieš teismą. Ir dar vienas dalykas - krikščionių tuo metu žemėje nebebus, tad ir bijoti reikia ne jiems. beje, kur dingai

    AtsakytiPanaikinti
  2. Dėl apreiškimo knygos, tai, žinai, Linai, aš nenoriu atmesti Dievo teisingumo, bet būtent Apreiškimo knygoje aš randų ir asmenį kuris vykdo teisingumą ir prisiima to teisingumo pasekmes, todėl jo drabužis permirkęs krauju (Apr 9,13). Ir dėl to šis kariūnas man daro įspūdį ir kelia pasitikėjimą. Ir tik todėl toks lodorius ir pravalas kaip aš galiu pasitikėti, kad Dievas man ne tiek teisingas, kiek gailestingas ir geras :)

    AtsakytiPanaikinti

Vieno tokio žmogaus dienoraštis © Adaptuotas 2008 Dicas Blogger šablonas.

TOPO